THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với Công ty CP Sản xuất & Kinh doanh Xuất nhập khẩu Phúc Long. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng hoặc đăng ký các Dịch vụ trên website này. Vì nội dung Thỏa thuận có chứa các thông tin quan trọng về các Điều kiện và các Điều khoản liên quan đến các quyền pháp lý của bạn cũng như các biện pháp khắc phục vấn đề cho bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Phúc Long.

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và sử dụng Dịch Vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem mỗi khi truy cập website và có thể xem nội dung mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: phuclongcorp.com

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

PHÚC LONG CORP

  • Địa chỉ: L5 - 32, Khu 2, Đô Thị Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
  • Điện thoại: (84-227) 62 69 666
  • Fax: (84-227) 3 846 979
  • Email:  phuclong@phuclongcorp.com
  • Website: www.phuclongcorp.com